Recenties

Clinton L. Border, M.D., President and Director of Folkmoot USA

The representation of authentic Dutch folkdancing was the best that l have ever seen and was truly one of the highlights of our festival. As a consequence of the excellence of performance we want to award your group ‘Freedom of festival’ with the hope that you will return with your fine group some day.

D. van de Vooren, Directeur Landelijk Centrum Volksdans

Hupsakee behoort tot één van de weinige groepen in Nederland, die zich volledig heeft toegelegd op het presenteren van Nederlandse dansen. De groep biedt een kwalitatief uitstekend avondvullend programma, waarmee ze in de afgelopen jaren in Nederland, maar ook op nationale en internationale festivals grote bekendheid heeft gekregen.

W.A. Rutter, Director of 25 Sidmouth Festivals

As usual your dancing was a pleasure to watch. l have a feeling that Hupsakee has been the most consistently popular of all the teams during my period as director.

Natascha Janssen; uit het blad Volksdans 1986. nummer 1

Dansgroep Hupsakee. die tien jaar geleden werd opgericht met als doel de Nederlandse folklore te bewaren. bracht een uitsluitend Nederlands repertoire ten tonele. Onmiddellijk viel mij de uitstraling en de dansante manier van bewegen op, kwaliteiten die bij amateur dansgroepen vaak minder aanwezig zijn. Het duidelijke plezier en élan waarmee zij op het toneel stonden werd in de loop van de avond niet minder en was een genot om naar te kijken.